• Hva er en målgruppe?

    I over femten år har jeg prøvd å definere en målgruppe til Impulssenteret, slik at det går an å søke om midler. Enten er målgruppen for bred, eller for smal, eller presumptivt ikke-eksisterende. I dag fikk jeg en aha-opplevelse. Vi har alle en helse. Vi er ikke egentlig 100% friske noensinne, hvis vi kjenner etter. Men hvis vi blir syke, er det alltid noe som er friskt med oss. I vårt samfunn er det så utelukkende fokus på sykdommen. Du får bare hjelp til det som er sykt. Men som alle vet, er det det som får fokus, som vokser. Tenk om vi heller kunne bruke energi på det som…