Høysensitivitet

I 2011 oppdaget vi på Impulssenteret at nesten alle de kreative som fikk veiledning hos oss passet inn i dette begrepet vi nettopp hadde lært oss. Det skulle vise seg at høysensitivitet ble en kjempegod måte å forklare mange utfordringer på – og dermed også løsninger. Impulssenteret ble et møtested for høysensitive, og etterhvert fikk vi ganske stor ekspertise på området.

Høysensitivitet er et begrep som ble for alvor tatt i bruk av Elaine Aron. Hennes bok Særlig Sensitiv kom ut på norsk i 2014, og siden da har høysensitivitet fått betydelig omtale i norske medier. Kritikken har vært blandet, men antallet høysensitive mennesker som har fått stor hjelp av å forstå hva dette dreier seg om, er stort. Derfor har vi fortsatt stort fokus på dette temaet.

Trude Sletteland: Høysensitivitet – en håndbok kan kjøpes her. Ta kontakt for papirutgave!

Alle mennesker (og dyr og planter) er sensitive. Høysensitivitet er i utgangspunktet et genetisk karaktertrekk som innebærer at du er mer sensitiv enn de som er normalt sensitive. Forskere har funnet det formålstjenlig å dele oss inn i kategorier for lettere å forstå hvorfor noen reagerer mer, og andre mindre, enn folk flest, på sanseinntrykk og på følelser. De 15-20% som er mest følsomme, kalles høysensitive. Det viser seg at atter noen kan bli svært sensitive av påvirkninger i livet, som sykdom og misbruk. Elaine Aron har i senere tid uttalt at så mange som 30% av befolkningen kan være høysensitive. (Sykdom og ytre påkjenninger kan gjøre deg mye mer sensitiv). Det er så mange at det er umulig å kalle det noe annet enn normalt. Og så mange at det er veldig dumt å se bort fra det.

Kort fortalt forklarer Elaine Aron høysensitivitet med akronymet DOES. Det står for Depth of processing, overstimulation, emotional responsivity/empathy, and sensitive to subtleties, altså at hjernen jobber mye mer med stimuli, som igjen kan føre til overstimulering som følge av emosjonelle og fysiske stimulanser. Det er i grunnen det hele. Hvordan den enkelte opplever dette, er svært individuelt. Noen sliter veldig med å ta inn så mange inntrykk, mens andre kanaliserer dem på en måte hvor de får utnyttet gaven godt. For det er nemlig en gave. Man må bare lære hvordan den virker.

Blogg om høysensitivitet: https://veldigsensitiv.wordpress.com/

Trenger du kurs/foredrag/veiledning om høysenstivitet?

Bare spør, så finner vi en ordning.

Veiledning kan foregå 1-1 i Impulssenterets lokaler eller på zoom (eller andre nettkanaler).

Pris veiledning: kr 800,- pr time
kr 2000,- for 3 timer
Behov for rabatt? Det ordner vi også.