Høysensitivitet

Sjekk også Høysensitivcoach Trude Sletteland

Høysensitivitet er et karaktertrekk som er like positivt som det er negativt. Elaine Aron har skrevet flere bøker om temaet basert på hennes egen forskning, og etter hvert er det gått inn i dagligtalen hos positiv psykologi-arbeidere. Det er denne forståelsen vi legger til grunn for begrepet.

15-20% av befolkningen er født høysensitive, men tar man med de som har blitt det senere i livet på grunn av sykdom og annet, er prosentandelen nærmere 30%. Det er altså både normalt og vanlig. Likevel er det mange som ikke vil ta i dette begrepet med ildtang. Det er mange grunner til det. Fremdeles er det folk som tror det er alternativt. Men da er det desto viktigere at noen faktisk snakker om det. Det gjør vi, fordi vi har sett en enorm nytteverdi av å gjøre det.

Impulssenteret har hatt dette temaet på agendaen siden 2011. Det er derfor naturlig at vi fortsetter med det også inn i denne nye epoken. Fordi utrolig mange kreative er høysensitive. Fordi veldig mange av de som er utenfor arbeidslivet er høysensitive. Fordi åpenhet er en så viktig greie for høysensitive at mange sliter med å passe inn. Veldig mange høysensitive trenger et Impulssenter. (Sjekk bare denne artikkelen!)

Så hva er høysensitivitet? Begrepet ble for alvor tatt i bruk av Elaine Aron, etter at hun selv under psykologistudiet ble forklart at hun var det. Hun begynte å forske på tematikken, og skrev flere lettforståelige bøker om temaet. De slo veldig an blant mennesker som kjente seg igjen, og som fant stor hjelp i å lære om det, mens det tok en del tid før kritikken la seg og begrepet gikk inn i terminologien til andre forskere. Hennes bok Særlig Sensitiv kom ut på norsk i 2014, og siden da har høysensitivitet fått betydelig omtale i norske medier. Kritikken har vært blandet, men antallet høysensitive mennesker som har fått stor hjelp av å forstå hva dette dreier seg om, er stort.

Trude Sletteland: Høysensitivitet – en håndbok kan kjøpes her. Ta kontakt for papirutgave!

Kronikk av Trude Sletteland i psykologisk.no

Fakta:
Alle mennesker (og dyr og planter) er sensitive. Høysensitivitet er i utgangspunktet et genetisk karaktertrekk som innebærer at du er mer sensitiv enn de som er normalt sensitive. Forskere har funnet det formålstjenlig å dele oss inn i kategorier for lettere å forstå hvorfor noen reagerer mer, og andre mindre, enn folk flest, på sanseinntrykk og på følelser. De 15-20% som er mest følsomme, kalles høysensitive. Det viser seg at atter noen kan bli svært sensitive av påvirkninger i livet, som sykdom og misbruk. Elaine Aron har i senere tid uttalt at så mange som 30% av befolkningen kan være høysensitive. Det er så mange at det er umulig å kalle det noe annet enn normalt. Og så mange at det er veldig dumt å se bort fra det.

Kort fortalt forklarer Elaine Aron høysensitivitet med akronymet DOES. Det står for Depth of processing, overstimulation, emotional responsivity/empathy, and sensitive to subtleties, altså at hjernen jobber mye mer med emosjonelle og fysiske stimuli, som igjen kan føre til overstimulering. Det er i grunnen det hele. Hvordan den enkelte opplever dette, er svært individuelt. Noen sliter veldig med å ta inn så mange inntrykk, mens andre kanaliserer dem på en måte hvor de får utnyttet gaven godt. For det er nemlig en gave. Man må bare lære hvordan den virker.

Her er vi ved kjernen: Hvis du har en sensitivitet, er det lurt å forstå den. Ellers kan den fort bli til et problem. Hvis du ikke tåler støy så godt, er det ikke smart å jobbe i åpent landskap. Hvis du er veldig opptatt av rettferdighet i verden, er det lurt å jobbe for det, og ikke bare ta det inn over deg. Det burde ikke være vanskelig å forstå dette, men det viser seg at veldig mange høysensitive som sliter, stadig har fått høre at de ikke må føle så mye, ikke må ta ting innover seg, ikke må være den de er. Da må de lære på nytt at de MÅ ta hensyn til sine sensitiviteter. Det er det beste for alle parter. For bruker du deg selv på den beste måten, frigjør du ressursene dine så du har mer og bedre kapasitet.

Sjekk for øvrig podcaster her!

Trenger du å lese mer om temaet, kan vi anbefale www.høysensitivnorge.no
Blogg om høysensitivitet: https://veldigsensitiv.wordpress.com/

Trudes skriverier om temaet:

2012: BT: Det er positivt å være følsom.
2013: BT: Høysensitive barn er kreative
2014: Stavanger Aftenblad: Høysensitive barn må forstås
2015: Mental Helse: Kunnskap om høysensitivitet gjør frisk
2017: Helseverden (Trude og Eva): Vi vil ha et mer sensitivt samfunn
2018: Dagbladet (Høysensitiv Norge): Mediene liker å være kritiske
2021: Dagens Medisin: Om Maslow og en ny behovsmodell
2023: Psykologisk.no: om sensation seeking