• Åpning 2. august 2021

    Formell åpning av Impulssenteret blir mandag 2. august klokken 1700. Program: Rushana Brandanger spiller mellom talerne.Julie Andersland kaster glans over begivenheten ved å åpne. Trude Sletteland forteller om Impulssenteret.Bitten Schei forteller om sitt sosiale entreprenørskap og kunst. Vår første utstiller er Bitten Schei, som er en foregangsfigur innen sosialt entreprenørskap i Norge. I tillegg til å ha bidratt sterkt til å sette sosialt entreprenørskap på det politiske kartet, har hun sitt eget sosiale arbeid for kvinner i Afrika. Den samme gleden og fargene som hun formidler fra Afrika, ser vi igjen i hennes kunst. Åpningen av Impulssenteret blir derfor en feiring av kunsten og sosialt entreprenørskap på en og samme…