Print this page
Arbeidsgiver og høysensitive

Å ha høysensitive ansatte kan være en berikelse som viser igjen på bunnlinjen. De mest pliktoppfyllende, mest nøyaktige, mest imøtekommende... Det er de som gjør at kunder komme igjen og at du holder høy kvalitet på varene og tjenestene dine.

Men dessverre er det ofte også sånn at det er de høysensitive som sliter seg mest ut. Dette er ingen naturlov, men en konsekvens av et stadig hardere arbeidsliv hvor tempo går ut over kvalitet, og hvor vi har glemt at de menneskelige ressursene er de viktigste. Det er kortsiktig økonomi!

Dersom bedriften har ansatte i faresonen som dere absolutt vil beholde, kan det være lurt å ta den ekstra tiden som trengs for å sørge for at de har det så bra som de kan. Hva dette betyr, innebærer at arbeidsgiver må lytte godt og legge til rette. Det kan være en god investering.

Impulssenteret kan tilby slike grundige samtaler med arbeidstaker hver for seg og sammen, for å komme frem til best mulige løsninger.