Print this page
Læring er ikke lettere for voksne

Mange voksne er usikre og utrygge når de begynner på nye utdanningsløp. Ny forskning viser at et godt faglig og sosialt læringsmiljø gir de voksne elevene bedre resultater.

Denne artikkelen forteller at voksne også trenger trygge rammer rundt læring."Det sosiale avgjørende"

- Det forventes ofte at voksne skal være i stand til å kunne ta ansvar for egen læring, men ideen om selvstyrt læring er ikke relevant i alle deler av utdanningssystemet, sier Gerd Stølen.


Gerd Stølen har studert miljøet på voksenopplæringen.

Hennes undersøkelse viser at de voksne elevene fullfører utdanningen med bedre resultat når lærerne tar ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.

- Å skape trygghet og fellesskapsfølelse er nødvendig både innen kommunal voksenopplæring, og andre etter- og videreutdanningstilbud for voksne, sier Stølen. "

Les saken her.