Print this page
Litteratur om ulike utfordringer

Her samler vi litteratur som vi støtter oss til i vårt arbeid for å være et profesjonelt, levende og lærende opplæringssenter. Litteraturen sier noe om vår måte å tenke på, og som omhandler noen av de utfordringer vi ønsker å fokusere på.

God lesning!

Doktoravhandlinger fra UiB

Returning disability pensioners with back pain to work
Liv Heide Magnussen, PhD Iniversitetet i Bergen

Sick Leave and Subjective Health Complaints
Torill Helene Tveito, PhD

Bullying at work. Antecedents and outcomes.
Stig Berge Matthiessen, PhD


Get Adobe Reader

Read file
 Terapi og skapende aktivitet - en artikkel
Get Adobe Reader

Read file
 Hva vet vi om kulturdeltakelse og helse?