Print this page
Vi bygger på våre friske sider

Selv om vi ønsker å rette oss til dels til sykmeldte, slitne, folk som kanskje sliter med ulikt, fokuserer vi på det som er friskt, og bygger på det.

Impulssenteret er ikke behandling, men kompetanseheving og selvtillitsbygging. Vi skal fokusere på hva vi kan og får til, ikke det som hindrer oss i å få til. Dette tror vi er en viktig side ved Impulssenteret som gjør at vi blir friskere raskere.

Noen av våre kursdeltakere kan gjerne ha behandlere utenfor opplæringssenteret, men det er ikke vesentlig for oss. Det skal være lov å være åpen om livet utenom, så lenge fokus i hovedsak er positivt og fremover.

Vi ønsker, uansett hvem som kommer til oss, å kunne gi en følelse av at alle er verdifulle, viktige og har masse muligheter.