Print this page
Impulssenterets grunnidé

Den opprinnelige tanken bak Impulssenteret, var at mennesket trenger et sosialt fellesskap, å føle mening og å føle mestring. Hvis man av ulike grunner ikke har en jobb å gå til og synes det er vanskelig å finne tilbake, kan løsningen gjerne være lettere å finne dersom man tenker mer kreativt, eller bruker begge hjernehalvdelene.

Dessuten er det noen av oss som trenger at det er vakkert rundt oss...

I tidens løp møtte vi mange som trengte å tenke slik. Mange var sykmeldte fra jobben sin, flere følte at de ikke maktet arbeidshverdagen, og atter noen klarte ikke å se hva de passet til. Hele tiden har grunntanken vår fulgt oss, mens vi gradvis har fått et bredere perspektiv. Det er ikke JOBB som er vårt fokus. Det er LIVET.

De aller fleste av oss trenger å vise hva vi er gode for, å ha noe meningsfylt å gå til og ikke minst trenger vi et sosialt fellesskap. Dette får de fleste av oss gjennom det daglige arbeid. Men en gang i blant vil mange av ulike grunner falle utenfor. Det kan skje hvem som helst, når som helst. Det som kan skje hvis dette trekker over tid, er at vi mister dette sosiale fellesskapet hvor vi får vise hva vi står for, og gradvis kan vi miste troen på oss selv. Avstanden til jobben blir større og større ettersom troen på egne evner reduseres. Dette prøver vi å motvirke.

På Impulssenteret ønsker vi å vekke til live den kreative nerven, den positive tanken og lysten til å komme i gang igjen. Alle kan noe, alle har positive egenskaper som næringslivet bør kunne dra nytte av. Man må kanskje bare bli minnet på det igjen.

Vi brenner spesielt for en målgruppe som synes noe forsømt. Alle vet at det er et samfunnsproblem, men ingen vet hvordan løse det: Vi har for mange sykmeldte. Per i dag har vi ikke andre virkemidler enn å sykmelde, gi medisin eller legge arbeidsplassen til rette. Men av og til kan det være nyttig å gi de sykmeldte en positiv time-out. Hjelp til å flytte fokus, tenke på noe annet en stund. Først når fokus er flyttet kan vi se på jobbsituasjonen med en ny distanse og finne ut om det er noe der som bør endres på. Kanskje kan dette bidra til at en person som stadig sykmeldes, kan komme raskere og sterkere tilbake? Eventuelt i en annen jobb, hvis det er rette løsningen. Vi vil bidra til å snu krisen og finne nye muligheter.

Samfunnet legger an til et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler at de ikke passer inn. Vi tilbyr møteplasser hvor det er lov å være kreativ og åpen, det er lov å ha det morsomt. Gjennom å finne tilbake til energi og glede arbeider vi med karriereveiledning, da oppdager en lettere veien tilbake til rett plass i arbeidslivet.

Andre steder på impulssenterets sider vil du kunne lese om høysensitivitet. Underveis har vi nemlig funnet ut at vår målgruppe består hovedsaklig av høysensitive. Dette fordi at tempoet og forventningspresset i samfunnet er spesielt uegnet for denne gruppen. Siden høysensitive er kreative og åpne, har vi skjønt at det er spesielt høysensitive vi har tenkt på hele tiden.


e-post:
post@impulssenteret.no

telefon:


Trude Sletteland: 99530718

(Sentralbord: 47715501 = bare for selgere)