Print this page
Vår filosofi
 Foto: Arve Asheim
 
Foto: Arve Asheim

Impulssenteret skal være et trygt, allsidig og kreativt opplæringstilbud for oss som trenger påfyll.

Dette ønsker vi å oppnå ved:

* Å skape og opprettholde en trygg, inkluderende atmosfære for alle.

* Å finne ens sterke sider og utvikle dem ved hjelp av de redskaper vi har tilgjengelig.

* Å bruke læring, oppmuntring og respekt som middel for å bygge selvtillit, trygghet og tro på veien videre.

* Å skape en sosial arena for å knytte kontakter, finne venner, lære å finne hjelp når en trenger det. Lære at andre ofte setter pris på å få være til hjelp.

* Å gi anledning til å være og å lære selvstendig.

* Å gi utfordringer og motivasjon.

* Å gi anledning til å markedsføre seg selv og sitt arbeid ved hjelp av utstillinger og events.

* Å spre glede og inspirasjon