Print this page
Kronikk i Stavanger Aftenblad
Kreativt arbeide gir mening til livet som langtidsledig

Den 20. juli 2020 hadde Audun Langåker denne kronikken på trykk i Stavanger Aftenblad. Det er en sterk historie om hvor viktig det er å få bruke sine kreative sider som motivasjon i en arbeidssøkersituasjon. Les!

Vi vet alle at kreativ aktivitet kan være en kilde til inspirasjon og livsglede i vår hverdag og i våre liv. Men kan kreativt arbeide også ha en rolle å spille som motivasjonsfaktor for de som faller ut av arbeidslivet ?
Mitt svar til dette er et rungende JA.

Jeg vil endog si at det bør ha en nøkkelrolle i et samfunn hvor mange yrker over en 12 års periode skal digitaliseres bort, ifølge en OECD-rapport.
Jeg backer denne påstanden med min egen erfaring med kreativt arbeide de siste 7 årene.

Jeg har siden 2013 brukt kreativt arbeide som ramme rundt min hverdag som jobbsøker og Nav-klient, etter at oljekrisen satte en effektiv stopper for min videre karriere innen vedlikehold-delen av oljeindustrien.


Min reise startet som en aktivitet organisert av Nav-Bergenhus i regi av Impulssenteret. Det som i begynnelsen var veldig uklart for meg, annet enn at det skulle være en motiverende kartlegging av kreative muligheter i en uformell sosial setting, viste seg å være akkurat det jeg trengte.

Dette fokuset på det kreativt praktiske og fremtidsrettede førte til en så spennende idé-utveksling mellom noen av oss som deltok, at noen ideer bare måtte testes ut på et keramikkverksted. Her kom Impulssenterets brede kulturelle nettverk godt med.

Timene på keramikkverkstedet førte til at nye ideer tok form og satte rammer for det videre arbeidet. Det hele ble en prosess hvor veien ble til mens man gikk, som må sies å väre essensen i alt kreativt arbeide.
Mine ideer ble til skisser og konkrete planer som så materialiserte seg i flere håndfaste design over en periode på 2 år.

Da en kunstbutikk viste vist sin interesse for designet, økte motivasjonen proporsjonalt. En annen motivasjon var at jeg fikk arbeide side om side i verksted med proffe keramikere som gav råd, tips og tilbakemelding samt arbeids-disiplinen som det å arbeide sammen med andre på et slikt verksted fordret.

Arbeidet fortsatte etter at mitt engasjement med Impuls-senteret var over, samtidig med at jeg fortsatte å söke på ledige stillinger gjennom Nav.

Høsten 2015, fikk jeg endelig grønt lys fra butikken og kunne starte produksjon for kommisjonssalg i butikk. Dette gav selvfølgelig en ny dimensjon til arbeidet, samt at jeg fikk tettet hullet i CV som oppstod i 2013.

Aktiviteten på verkstedet med salg i butikk fortsatte til 2017 da både verkstedet og butikken ble lagt ned.
Man skulle kanskje tro at jeg med dette var tilbake på null, men nei, slett ikke. Nå var jeg så motivert med nye gode rutiner og positive tilbakemeldinger at jeg bare fortsatte. Denne gangen med akvarell som medium, samtidig som jeg selvsagt fortsatte å søke stillinger i Nav - systemet.

Den kreative planen nå var å kultivere mine noe rustne akvarell ferdigheter til et slikt nivå at jeg kunne kombinere mitt keramiske design med akvareller i en liten separat utstilling, når jeg fant et nytt verksted for å arbeide designet.

Nå har jeg arbeidet med akvarell i ca 18.mnd og er snart klar til å begynne arbeidet med bildene til utstillingen, samtidig som jeg ser meg om etter et verksted. Mitt mål er ihvertfall 1 utstilling før jeg blir 55, og jeg fyller 53 til høsten.

Når jeg ser meg tilbake og ser hvor jeg er nå, opplever jeg meg selv litt som et frø som har spirt til en plante og nå står som en stridig liten furu hva det kreative og skapende angår.

Man lærer å sette sine egne mål og arbeide mot dem, og i den prosessen møter man andre som vandrer de samme stier,noe som er motiverende i seg selv.
Men fordi den kreative flammen krever næring og nye impulser, og det ene fører som kjent til det andre, så har jeg nå fordypet meg litt i skrivekunsten som en liten forfriskende avkobling. Noe som disse skribleriene er et første og famlende resultat av.

Min konklusjon er at mine siste 7 år ville ha sett helt annerledes ut og jeg ville ha vært en annen person i dag, uten denne kreative aktiviteten som jeg ble gitt muligheten til for 7 år siden.

Betydningen av kreativt arbeide er helt uvurderlig for å opprettholde livsgleden, motivasjon og et ellers friskt sinn som langtidsledig og bør legges til rette for i mye større grad enn hva som blir gjort i dagens samfunn.

Audun Langåker 07.07.2020