topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Høysensitivitet

•
•
•
•
           
•
•
•
•
•

 

 

"Kvernehjelp"

Høysensitive har det med å gå inn i intens kverning når en kritisk situasjon oppstår. Hva trenger en da?

Kverning er en form for bearbeidelse av inntrykk. Noen ganger blir det for mye, og kverningen kan ta all energi og mental kapasitet helt til problemet er løst.

Det kan hjelpe å skrive ned hva en tenker på, og sortere det slik, eller det kan hjelpe å snakke om det. Det en trenger i en slik "snakke om det"-fase, er et øre som hører og et mottaksapparat som forstår. Siden en kun trenger å sortere egne tanker, er det ikke alltid at "gode råd" er særlig til hjelp - i så fall må de passe inn i den allerede pågående kverningen. Da er det ikke sikkert at familie og venner passer til å være dette øret. De er for nær, og har egne meninger.
Det er heller ikke sikkert at en psykolog eller lege er rette instans. Mange ser på helsevesenet som et sted man går når man er syk. Og kverning er IKKE sykt. Men det kan være litt mye.

Impulssenteret har mye kverneerfaring, og kan tilby både et godt øre og råd om teknikker for å få sortert bedre.

Prisen er den samme som en vanlig konsultasjon, men vi lover at sorteringsprosessen er kommet godt i gang etter én konsultasjon.

    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank