topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Veiledning

•
           
•
•
•
•
•
•
•

 

 

Er du høysensitiv?
 
En svært sensitiv person vil kunne fryde seg mer enn de fleste over noe så enkelt, men vakkert, som regndråper på et blad!

Gratulerer! Da har du ressurser som veldig mange mangler! Vet du hvordan du skal bruke dem?

I senere til er det blitt forsket på et karaktertrekk som har fått navnet høysensitiv. På engelsk er betegnelsen «Highly sensitive person», og en stadig økende del av befolkningen kan kjenne seg igjen i dette. Omtrent 20 prosent faller inn under denne betegnelsen, så alle kjenner noen, og det er viktig å være observant for dette!Høysenstitivitet innebærer at man reagerer sterkere på omverden. Det betyr at man både har mer glede av naturopplevelser, musikk og smil enn andre, mens samtidig blir mer forstyrret av ytre stimuli. Det er viktig å kunne balansere disse.


En artikkel i mat&helse.no omtaler dette veldig bra. To viktige sitater følger her, pluss lenke til samme artikkelen.

"Høysensitive mennesker er utstyrt med et nervesystem som bearbeider inntrykk og stimuli på et dypere plan enn gjennomsnittet. Undersøkelser av hjerneaktiviteten hos høysensitive, viser en høyere aktivitet og blodgjennomstrømming i høyre hjernehalvdel. Dette begrunnes med at hjernen til den høysensitive har mer fininnstilte og kraftigere «antenner» enn gjennomsnittet. Hver enkelt av oss har et filter som bestemmer hvilken informasjon som får komme igjennom det bevisste sinn. Vi utelater, generaliserer og forvrenger informajon slik at vi unngår overbelastning. Dette fungerer som en beskyttelsesmekanisme. Denne beskyttelsesmekanismen fungerer ikke på samme måte hos en høysensitiv. Vi kan si det slik at «maskene» i filteret er større og slipper dermed igjennom større mengder informasjon. Hjernen bearbeider informasjonen dypere, antennene fanger opp flere nyanser og reagerer sterkere enn gjennomsnittet. Dette er ingen sykdom eller diagnose, men et karaktertrekk som er likt fordelt mellom kvinner og menn.


Sensitivitet og arbeid

For mange høysensitive kan arbeid og karriere være spesielt utfordrende. Mange blir utslitte og syke av stress og krav om effektivitet, engasjement og innsats som krever en sterk og dynamisk personlighet. Høyt tempo, tidsfrister og krav fra «alle bauger og kanter», kan oppleves svært belastende. For det er nettopp evnen til å observere, reflektere og tenke grundig igjennom ting før de handler eller fatter beslutninger, som kjennetegner høysensitive mennesker. De er i stand til å se sammenhenger og evner å følge den «røde tråden», slik at de fatter gode og veloverveide beslutninger til slutt. Det som tilsynelatende kan virke som mindre produktivt, kan i et litt større perspektiv vise seg å være det motsatte. Det er ofte mangel på kvalitet som koster i det lange løp. Høysensitive mennesker klarer ikke dette kjøret i det lange løp og ender ofte som langtidssykmeldte og/eller trygdede. Når trivselskaperen og de myke verdiene blir borte, forsvinner mangfoldet på arbeidsplassen og det blir et hardere klima for de som er igjen. En arbeidsplass trenger både de som er robuste og de som er sensitive. Personer som er sårbare for stress, kan fungere som «varsellamper» for tilstanden på arbeidsplassen."

Trudes blogg om høysensitivitet

Høysensitiv Norge

Les Ellinor Solvangs artikkel her!


TV2 har også omtalt høysensitivitet!

Trude Slettelands kronikk i Bergens Tidende


Ellinor Solvangs kronikk i Bergens Tidende

På Impulssenteret har vi jobbet lenge med å bruke de positive sidene av en slik sensitivitet for å balansere de mer stressende sidene. Det er derfor Impulssenteret har et kreativt bakteppe.


Hvis du trenger hjelp i en overgangsfase i en ny jobb, eller en tilbakevendingsfase, kan Impulssenteret være en mentor for deg.

    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank