topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Helse

•
•
•
•
           
•
•

 

 

Stress er farlig

Ifølge en undersøkelse fra det danske Statens Institut for Folkesundhed har menn under 55 år to ganger forhøyet risiko for å dø av hjertesykdom.

I Bergens Tidende av 22.08.08 står det at menn som lever med stress har langt høyere risiko får å dø for tidlig av hjertesykdom, luftveislidelser, ulykker og selvmord.

Menn som ellers lever sunt, kan få store helseproblemer på grunn av stress.

Særlig er sammenhengen tydelig for yngre og middelaldrende menn som lever sunt ellers.

Stressede menn har også forhøyet risiko for å dø tidlig av alle årsaker, ifølge undersøkelsen. Samlet sett har de 30 prosent høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med andre menn.

– Det er en sammenheng mellom psykologiske forhold og kroppslig sykdom. Funnene er interessante og bekrefter funn fra andre undersøkelser fra flere land, sier forskningssjef Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til Dagbladet.

Ifølge undersøkelser finnes det ingen sammenheng mellom stress og død for kvinner. Stressede kvinner ser ut til å ha noe lavere risiko for å dø av kreft, ellers er det ingen sammenheng.

– Vi vet ikke hva kjønnsforskjellen skyldes. En faktor i denne studien kan være at menn røykte mer enn kvinner på 1980- og 90-tallet og slik ble mer utsatt. Kvinner og menn har også ulik fysiologi og dermed også forskjell i helse. Kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av stress og det spiller inn på risikoen for kreft og hjertekarsykdom, sier Knardahl.

I undersøkelsen er stress definert som negative opplevelser, ikke bare det å ha en travel hverdag eller jobb.    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank