topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Helse

•
•
•
•
•
•
           

 

 

Astmatikere støtes ut av arbeidslivet

- Det er mange uføre som er hjemme, men som egentlig har mye å bidra med i arbeidslivet. Dessuten er det mange som opplever en psykisk knekk fordi de føler at de ikke strekker til på jobben. Kravet til ytelse fører ofte til at man blir tynget ned fremfor å bygges opp.

Ifølge artikkel i Bergens Tidende den 30. mars 2008 ble 136 personer med arbeidsrelatert astma, altså at sykdommen enten er forårsaket eller forverret av arbeidsmiljøet, intervjuet i 2004 og slutten av 2007.

Undersøkelsen, som ble gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet, viser at arbeidstakere som opplever en økning i astmaplager knyttet til arbeidet, har stor risiko for å ende opp som uføretrygdet.

En tredjedel av de spurte var uføretrygdet og seks personer hadde redusert arbeidstid uten å få det kompensert. Over 80 prosent av disse svarte at astma var årsaken til endringen i arbeidssituasjonen.

Et annet funn viser at over 40 prosent hadde arbeidsgivere som ikke hadde utført tiltak for å redusere plagene. Halvparten av disse hadde sluttet i jobben på grunn av dette.

Artikkelen kan leses her

    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank