topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Impulssenteret

•
•
•
•
•
•
•
           
•
•
•

 

 

Læring, kreativitet og aktivitet – en kulturell møteplass for bedre læring
 
 
Fra tur på Fløyen i tåke
 
Fra tur på Fløyen i tåke
 
Fra båtturen
 
Fra båtturen

Vi tror at vi lettere finner løsninger når vi er på plussiden i livet. Vi må ha det litt bra for å tenke positivt. Kunsten er å snu en vanskelig situasjon til noe såpass positivt at vi klarer å tenke løsningsorientert!

Vårt mål er å gi riktig og godt påfyll av høy kvalitet.

Det som skiller Impulssenteret fra andre, er at vi fokuserer på både kreative sider, aktivitetsbehov og livsglede. Vi styrker de sterke sidene gjennom aktiviteter som berører vår identitet i kulturen.

Impulssenteret ønsker å tilrettelegge for individuell utforming av påfyll. Det betyr at innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmene vil inneholde aktiviteter som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Slike aktiviteter vil være opplæring og motivasjonstrening, mestringstrening som kreativt arbeid, rollespill, selvhjelpsgrupper med felles refleksjon og turgrupper.

Konkret kan Impulssenteret tilby kunnskap innen:


· data, cv- og søknadsskriving

· egen motivasjon

· kommunikasjon

· kunnskap om arbeidslivet

· opplæring i tegning og maling

· opplæring i fotografi og fotobehandling

· opplæring i keramikk

· sosial aktivitet

· fysisk aktivitet

· individuell hjelp til lese- og skriveproblemer

Felles for alt er at vi kan kombinere etter behov.

---------

Vi har som mål å gi riktig og godt påfyll av høy kvalitet som en trigger til å finne riktig vei ut i en sunn jobb.

Impulssenteret vil gi mulighet til å være i aktivitet når du ikke er i jobb, en hjelp til å finne veien videre, og en påminning om hvordan bruke deg selv og omverden positivt, så du lettere holder deg frisk og motivert.


Arbeidsmetoden har fokus på praktisk kreativt arbeid ved siden av individuell oppfølging og grupperefleksjoner. Dette skal sammen danne grunnlag for personlig utvikling og påfyll.
Kreative prosesser blir brukt som redskap til å frigjøre ressurser og utvikle følelsen av mestring og tilhørighet.

Gjennom refleksjon og kreativt arbeid prøver vi å finne ny mening, glemte evner og motivasjon samt å styrke evnen til å være kreativ og løsningsfokusert i et omskiftelig arbeidsmarked. Dette bruker vi konkret til å styrke selvtillit, følelse av mestring og positiv identitet.

Hvordan vi konkret går frem, vil være tilpasset den enkeltes behov. Vi legger vekt på individualitet, sosiale behov, kreative behov og fleksibilitet.
    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank