topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Impulssenteret

•
•
•
           
•
•
•
•
•
•
•

 

 

M/S Gamle Havstein
Impulssenterets grunnidé

Mennesker har behov for å bruke de positive, kreative evnene våre, uansett hva målet er. Skal vi takle utfordringene i livet, må vi ha balanse mellom det som er vanskelig og det som gir energi til å stå i det.

Ideen til Impulssenteret ble unnfanget en gang i 2006, med oppstart påfølgende år. Ti år etter er ASet nedlagt, men ideen lever videre, og deler av virksomheten fortsetter på andre måter. Helt i tråd med Impulssenterets tankegods: Livet dreier seg om å finne løsninger.

Litt historikk:
De første årene hadde vi et jobbfokus. Å være i jobb er viktig for de fleste av oss. Da er det et paradoks at så mange blir syke av jobben, eller ikke klarer å være i den jobben de har. Impulssenteret startet som et veiledningssenter for mennesker som trengte å komme i jobb igjen.

Dette fokuset har vi selvsagt fremdeles. Men på veien fant vi at veldig mange av de som strever med å finne en jobb de kan trives med, er høysensitive. Jo mer vi lærte om høysensitivitet, jo bredere ble fokuset. Høysensitiv er du nemlig fra fødsel til grav. Vi fikk henvendelser fra alt fra småbarnsforeldre og barnehagepersonell til pensjonister.

Høysensitiv eller ei, det å lete etter dine styrker, dine ønsker, dine nedgravde evner, er en interessant og effektiv måte å komme tilbake til det livet du ønsker å leve.

Selv om Impulssenteret slet med å holde seg økonomisk bærekraftig, viste behovet for Impulssenteret seg å være tilstede. Derfor finnes Impulssenteret fortsatt.

Forretningsideen:
På Impulssenteret ønsker vi å vekke til live den kreative nerven, den positive tanken og lysten til å komme i gang igjen. Alle kan noe, alle har positive egenskaper som næringslivet bør kunne dra nytte av. Alle fortjener å kjenne på disse positive sidene av seg selv.

----
Hvorfor?
Samfunnet legger an til et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler at de ikke passer inn. Vi prøver å tilby møteplasser hvor det er lov å være kreativ og åpen, det er lov å diskutere åpent hva man måtte ønske å diskutere.

Vi brenner spesielt for en målgruppe som synes noe forsømt. Alle vet at det er et samfunnsproblem, men ingen vet hvordan løse det: Vi har for mange sykmeldte. Per i dag har vi ikke andre virkemidler enn å sykmelde, gi medisin eller legge arbeidsplassen til rette. Men av og til kan det være nyttig å gi de sykmeldte en positiv time-out. Hjelp til å flytte fokus, tenke på noe annet en stund. Først når fokus er flyttet kan vi se på jobbsituasjonen med en ny distanse og finne ut om det er noe der som bør endres på. Kanskje kan dette bidra til at en person som stadig sykmeldes, kan komme raskere og sterkere tilbake? Eventuelt i en annen jobb, hvis det er rette løsningen. Vi vil bidra til å snu krisen og finne nye muligheter.

Andre steder på impulssenterets sider vil du kunne lese om høysensitivitet. Siden høysensitive er kreative og åpne, har vi skjønt at det er spesielt høysensitive vi har tenkt på hele tiden. Lenge før ordet var kjent i Norge, hadde Impulssenteret forklaringer på sidene her om hvilke behov høysensitive har. Derfor står de her fortsatt. Uansett hva skeptikerne sier om "motefenomenet" høysensitivitet, så har vi dokumentert det før "fenomenet" kom på mote. Det gir en stor trygghet til at vi vet hva vi snakker om.


e-post:
post@impulssenteret.no

telefon:


Trude Sletteland: 99530718
    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank